Arama

HTTP Hata Kodları

  • Paylaş:
post-title

İnternette sıkça karşılaştığımız HTTP hata kodlarının ne anlama geldiğine bakıyoruz, buyrunnn

HTTP Hata Kodlarının manalarını şöyle sıralayabiliriz

  • 1xx Hata Kodları - Bilgi Kodları
Kod Mesaj Anlamı Açıklama
100 Continue Devam İstek başarılı alındığı ve devam edilebileceği belirtilir
101 Switching Protocols Anahtarlama Protokolü Sunucu, istemciden aldığı protokol değiştirme isteğine uyacağını belirtmektedir
102 Processing İşlem  
  • 2xx Hata Kodları - Başarı Kodları
Kod Mesaj Anlamı Açıklama
200 Ok Tamam İstek başarılı alınmış ve cevap başarılı verilmiştir.
201 Created Oluşturuldu İstek başarılı olmuş ve sunucuda yeni bir kaynak yaratılmıştır.
202 Accepted Onaylandı Sunucu isteği kabul etti ancak henüz işlemedi.
203 Non-Authoritative Information Yetersiz Bilgi Sunucu isteği başarılı işledi, ancak başka kaynakta olabilecek bilgi döndürmektedir.
204 No Content İçerik Yok İstek başarılı alınmış ancak geri içerik döndürülmemektedir.
205 Reset Content  İçeriği Yeniden Al İstek başarılı alınmış ancak geri içerik döndürülmemektedir. Ancak içerik temizlenecektir (örneğin bir web formunda doldurulan bilgiler).
206 Partial Content Kısmi İçerik GET için kısmi içerik (içeriğin bir belirli bir parçası) başarılıyla döndürülmüştür.
207 Multi Statüs Çok Statü  
210 Content Different Farklı İçerik  
  • 3xx Hata Kodları - Yönlendirme Kodları
Kod Mesaj Anlamı Açıklama
300 Multiple Choices Çok Seçenek Sunucuda isteğe göre birden fazla seçenek olduğunu bildirir. Sunucu seçeneği kendisi seçebilir veya seçenek listesini görüntüleyebilir.
301 Moved Permanently Kalıcı Taşındı Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı olarak başka bir yere taşındığını bildirir ve o yere yönlendirme sağlar.
302 Moved Termorarily Geçici Taşındı Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı değil geçici olarak başka bir kaynağa yönlendirir. Kaynağın ana adresi değişmemiştir.
303 See Other Diğerlerine Bak Farklı bir kayanağa GET yapılması gerektiğini belirtir.
304 Not Modified Güncellenmedi İstenilen kaynakta daha önce yapılan istekten beri herhangi bir değişikliğin olmadı belirtilir ve içerik gönderilmez.
305 Use Proxy Proxy Kullan Sunucu tarafından döndürülen proxy'in kullanılması gerektiği belirtilir.
307 Temporary Redirect Geçici Olarak Yeniden Gönder Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı değil geçici olarak başka bir kaynağa yönlendirir.
  • 4xx Hata Kodları - İstemci Hatası
Kod Mesaj Anlamı Açıklama

400

Bad Request

Kötü İstek

İstek hatalı (isteğin yapısı hatalı) olduğu belirtilir.

401

Unauthorized

Yetkisiz

İstek için kimlik doğrulaması gerekiyor.

402

Payment Required

Ödeme Gerekli

Ödeme gerekiyor. (gelecekte kullanılması için ayrılmıştır).

403

Forbidden

Yasaklandı

Kaynağın yasaklandığını belirtir.

404

Not Found

Sayfa Bulunamadı

İstek yapılan kaynağın (veya sayfanın) bulunamadığını belirtir.

405

Method Not Allowed

İzin verilmeyen Metod

Sunucu , HTTP Method'u kabul etmiyor.

406

Not Acceptable

Kabul Edilemez

İstemcinin Accept header'ında verilen özellik karşılanamıyor.

407

Proxy Sunucuda login olmak gerekli

 

Proxy üzerinden yetkilendirme gerekir.

408

İstek zaman aşamına uğradı

 

İstek zaman aşımına uğradı (belirli bir sürede istek tamamlanamadı).

409

Conflict

(Hatlar) Çakıştı,Çakışma

İstek içinde çelişki var.

410

Gone

Bak

Kaynak artık yok.

411

Length Required

 

İstekte "Content-Length" (içeriğin boyutu) belirtilmemiş.

412

Precondition Failed

 

unucu istekte belirtilen bazı önkoşulları karşılamıyor.

413

Request Entity Too Large

 

 İsteğin boyutu çok büyük olduğu için işlenemedi.

414

Request-URI Too Long

 

URI (URL) fazla büyük.

416

Requested range unsatifiable

 

İstenilen kaynak istenilen medya tipini desteklemiyor.

417

Expectation failed

 

İstek yapılan parça (bir dosyanın bir parçası vb..) sunucu tarafından verilebiliyor veya uygun değil.

422

Unprocessable entity

 

Sunucu "Expect" ile istenileni desteklemiyor veya yerine getiremiyor.

423

Locked

 

 

424

Method failure

 

 

451

Unavailable For Legal Reasons

Yasal nedenlerle gösterilemiyor

 

  • 5xx Hata Kodları - Sunucu Hatası
Kod Mesaj Anlamı Açıklama

500

Internal Server Error

 

Sunucuda bir hata oluştu ve istek karşılanamadı.

501

Uygulanmamış

 

Sunucu istenilen isteği yerine getirecek şekilde yapılandırılmamıştır.

502

Geçersiz Ağ Geçidi

 

Gateway veya Proxy sunucusu, kaynağın bulunduğu sunucudan (upstream sunucusu) cevap alamıyor.

503

Hizmet Yok

 

Sunucu şu anda hizmet vermiyor (kapalı veya erişilemiyor).

504

Gateway Timeout

 

Gateway veya Proxy sunucusu, kaynağın bulunduğu sunucudan (upstream sunucusu) belirli bir zaman içinde cevap alamadı.

505

HTTP Version not supported

 

HTTP Protokol versiyonu desteklenmiyor.

507

Insufficient storage

 

 

 

Kaynak : www.mediaclick.com.tr

Etiketler:
Bir yorum bırak